Linki

HTML Reference
CSS Reference
Default CSS
Walidator HTML
Walidator CSS

Snippety

 1. Style inline
  <h1 style="line-height:2em;">
 2. Arkusz stylów inline
  <style type="text/css">
  h1.myclass {border-width: 1; border: solid; text-align: center}
  </style>
 3. Arkusz stylów w osobnym pliku
  <link rel="stylesheet" href="/jcwww/jarek.css" type="text/css" />
 4. Przekierowanie do innej strony przez javascript, z zachowaniem w przeglądarce oryginalnego adresu
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
  <html><head><title></title></head>
  <frameset rows="*"><frame name=997 noresize src="http://jarek.katowice.pl">
  <noframes><body><a href="http://jarek.katowice.pl">click here</a></body></noframes></frameset></html>
 5. script
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  // some code
  //]]></script>